Tren Ena (Titan Healtcare) (10 Ampolas x 1ml)

45.00 

Ingredientes: Trenbolone Enanthate 100mg/ml

Fabricado: Titan Health Care

Pacote: 10 Ampolas x 1ml