Sustanon (Elbrus Pharmaceuticals) (10 Ampolas x 300mg)

58.00 

Ingredientes: 

Testosterone Propionate,

Testosterone Phenyl Propionate,

Testosterone Isocorporate,

Testosterone Decanoate,

Fabricado: Elburs Pharmaceuticals

Pacote: 10 Ampolas x 300mg