Cyp (Titan Healtcare) (10 Ampolas x 1ml)

44.00 

Ingredientes: Testosterone Cypionate

Fabricado: Titan Health Care

Pacote: 10 Ampolas x 1ml